Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2620-94

Назва стандарту:
CHANNEL SWITCHING AND MESSAGE SWITCHING IN TELEGRAPH COMMUNICATION Tenns and definition

Термін:
скорочений набір номеру

Визначення:
Послуга зв'язку, яка дозволяє за завчасно складеним списком встановлювати з'єднання після передачі на комутаційну станцію сигналу 'Виклик'та наданого в цьому списку скороченого номера абонентської установки, що викликається

Термин:
сокращенный набор номера

Определение:
Услуга связи, при которой по зараннее составленному списку устанавливается соединение после передачи на коммутационную станцию сигнала 'Вызов' и присвоенного в этом списке сокращенного номера вызываемой абонентской установки

Term:
abbreviated dialling

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
numerotation de nurnero abregee

Definition:
-