Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2950-94

Назва стандарту:
MEASURING INSTRUMENTS AND TESTING EQUIPMENT FOR PULP UND PAPER INDUSTRY Terms and definitions

Термін:
рентгенівський вимірювач зольності

Визначення:
Вимірювач зольності, дія якого грунтується на залежності поглинання або відбиття рентгенівського випромінювання від вмісту мінеральних речовин (наповнювачів) у вимірюваному матеріалі

Термин:
рентгеновский измеритель зольности

Определение:
Измеритель зольности, действие которого основано на зависимости поглощения или отражения рентгеновского излучения от содержания минеральных веществ ( наполнителей) в измеряемом материале

Term:
x-ray ash gauge

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-