Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2843-94

Назва стандарту:
ELECTROTECHNICS. BASIC CONCEPTS Terms and definitions

Термін:
абсолютна магнітна проникність

Визначення:
Величина, яка характеризує магнітні властивості речовини та дорівнює відношенню модуля магнітної індукції до модуля напруженості магнітного поля, вона скалярна для ізотропної речовини та тензорна для анізотропної

Термин:
абсолютная магнитная проницаемость

Определение:
Величина, характеризующая магнитные свойства вещества, скалярная для изотропного вещества, равная отнощению модуля магнитной индукции к модулю напряженности магнитного поля и тензорная для анизотропного вещества

Term:
(absolute) permeability

Definition:
-

Term:
(absolute) Permeabilitat

Definition:
-

Term:
permeabilite (absolue)

Definition:
-