Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2843-94

Назва стандарту:
ELECTROTECHNICS. BASIC CONCEPTS Terms and definitions

Термін:
абсолютна діелектрична проникність

Визначення:
Величина, що характеризує діелектричні властивості діелектрика, яка є скалярною для ізотропної речовини і дорівнює відношенню модуля електричного зміщення до модуля напруженості електричного поля, та тензорною для анізотропної речовини

Термин:
абсолютная диэлектрическая проницаемость

Определение:
Величина, характеризующая диэлектрические свойства диэлектрика, скалярная для изотропного вещества, равная отношению модуля электрического смещения к модулю напряженности электрического поля, и тензорная для анизотропного вещества

Term:
(absolute) permittivity

Definition:
-

Term:
(ahsolute) Permitivital

Definition:
-

Term:
permittivite (absolue)

Definition:
-