Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2617-94

Назва стандарту:
COMMUNICATION NETWORKS AND DATA CHANNELS Terms and definition

Термін:
сигнал даних

Визначення:
Форма відтворення даних за допомогою відповідних змін параметрів електричного струму, які сприймаються та передаються засобами електрозв'язку

Термин:
сигнал данных

Определение:
Форма воспроизведения данных посредством соответствующего изменения параметров электрического тока, которые передаются и воспринимаются средствами электросвязи

Term:
data signal

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
signal de donnees

Definition:
-