Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2617-94

Назва стандарту:
COMMUNICATION NETWORKS AND DATA CHANNELS Terms and definition

Термін:
пакет (даних) (зв`язок)

Визначення:
Сукупність певного формату повідомлення даних (чи його частини) з додатковою інформацією щодо процесу передавання даних за призначенням

Термин:
пакет данных

Определение:
Совокупность определенного формата сообщения данных (или его части) с дополнительной информацией относительно процесса передачи данных по назначению

Term:
data packet

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
paquet de donnees

Definition:
-