Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2494-94

Назва стандарту:
METALS. STRENGTHENING TREATMENT Terms and definitions

Термін:
цементація

Визначення:
Хіміко-термічне зміцнювальне оброблення дифузійним насиченням поверхневого шару сталевих деталей вуглецем, яке надає виробам високу поверхневу твердість, стійкість проти спрацювання, підвищує міцність під час циклічного навантаження

Термин:
цементация

Определение:
Химико-термическая упрочняющая обработка диффузионным насыщением углеродом поверхностного слоя стальных изделий, придающая изделиям высокую поверхностную твердость, износостойкость, повышающая прочность при циклическом нагружении

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-