Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2163-93

Назва стандарту:
Wine-making Теrms and definition

Термін:
контроль якості вина

Визначення:
Перевірка відповідності органолептичних, біохімічних і фізико-хімічних показників (критеріїв) винопродукції нормам і вимогам, що встановлені нормативно-технічною документацією

Термин:
Контроль качества вина

Определение:
Проверка соответствия органолептических, биохимических и физико-химических показателей (критериев) винопродукции нормам и требованиям, установленным нормативно-технической документацией

Term:
Quality control

Definition:
-

Term:
Weinqualitatskontrolle

Definition:
-

Term:
Controle de la qualite du vin

Definition:
-