Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2785-94

Назва стандарту:
WEAVING INDUSTRY TECHNOLOGY AND MACHINERY Terms and definitions

Термін:
пневморапірна ткацька машина

Визначення:
Ткацька безчовникова машина, на якій прокладання утокової нитки здійснюється одночасно рапірою та струменем повітря

Термин:
пневморапирная ткацкая машина

Определение:
Ткацкая бесчелночная машина, на которой прокладывание уточной нити осуществляется одновременно рапирой и струей воздуха

Term:
(air-jet weaving machine with rapiers)

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-