Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2785-94

Назва стандарту:
WEAVING INDUSTRY TECHNOLOGY AND MACHINERY Terms and definitions

Термін:
пневматична ткацька машина

Визначення:
Ткацька безчовникова машина, на якій прокладання утокової нитки здійснюється стисненим повітрям, що продувається через сопла

Термин:
пневматическая ткацкая машина

Определение:
Ткацкая бесчелночная машина, на которой прокладывание уточной нити осуществляется сжатым воздухом, продуваемым через сопла

Term:
(air-jet weaving machine)

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-