Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2758-94

Назва стандарту:

Термін:
в`язкісний вакуумметр

Визначення:
Вакуумметр повного тиску, дія якого грунтується на залежності в'язкості розрідженого газу, що визначається рухом у ньому твердого тіла, від вимірюваного тиску

Термин:
вязкостный вакуумметр

Определение:
Вакуумметр полного давления, действие которого основано на зависимости вязкости разреженного газа, определяемой движением в нем твердого тела, от измеряемого давления

Term:
viscosity gauge

Definition:
-

Term:
Reibungsvakuummeter

Definition:
-

Term:
manometre a viscosite

Definition:
-