Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2618-94

Назва стандарту:
FACSIMILE COMMUNICATION Terms and definitions

Термін:
викривлена лінія розгортки

Визначення:
Лінія розгортки факсимільного зображення, в якій послідовність рівнів елементів відеосигналу змінена під впливом канальних помилок

Термин:
(искаженная строка развертки

Определение:
Линия развертки факсимильного изображения, в которой последовательность уровней элементов видеосигнала изменена под влиянием канальных ошибок)

Term:
damaged line

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
ligne altere

Definition:
-