Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2383-94

Назва стандарту:
INTEGRATED MICROCIRCUITS Terms, definitions and letter symbols of electrical parameters

Термін:
ємність між аналоговими виходом та входом (інтегрованої мікросхеми)

Визначення:
Відношення ємнісної реактивної складової струму, що протікає між аналоговим виходом і аналоговим входом інтегрованої мікросхеми, до добутку амплітуди синусоїдної напруги, що викликала цей струм, на її колову частоту в разі закритого каналу (каналів)

Термин:
емкость между аналоговыми выходом и входом (интегральной микросхемы) !<позн>!

Определение:
Отношение емкостной реактивной составляющей тока, протекающего между аналоговым выходом и аналоговым входом интегральной микросхемы, к произведению синусоидального напряжения, вызвавшего этот ток, и его круговой частоты при закрытом канале (каналах)

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-