Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2681-94

Назва стандарту:
Basic and general terms in METROLOGY

Термін:
абсолютна похибка (вимірювання)

Визначення:
Різниця між результатом вимірювання та (умовно) істинним значенням вимірюваної величини

Термин:
абсолютная погрешность измерения

Определение:
Погрешность измерения, выраженная в единицах измеряемой величины

Term:
(absolute) error of measurement

Definition:
-

Term:
(absoluter Messfehler)

Definition:
-

Term:
erreur (absolute) de mesure

Definition:
-