Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2473-94

Назва стандарту:
VIBRATION .Terms and definitions

Термін:
добротність коливальної системи

Визначення:
Значення коефіцієнта динамічного підсилення коливань за переміщеннями або прискореннями за резонансної частоти

Термин:
(добротность колебательной системы; добротность

Определение:
Значение коэффициента динамического усиления колебаний по перемещениям или по ускорениям при резонансной частоте

Term:
Q-factor

Definition:
-

Term:
Q-Faktor

Definition:
-

Term:
facteur d`amortissement

Definition:
-