Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2473-94

Назва стандарту:
VIBRATION .Terms and definitions

Термін:
коефіцієнт демпфірування

Визначення:
Відношення коефіцієнта в'язкого опору до подвозної маси системи

Термин:
коэффициент демпфирования

Определение:
Отношение коэффициента вязкого сопротивления к удвоенной массе системы

Term:
damping coefficient

Definition:
-

Term:
Dampfungskoeffizient

Definition:
-

Term:
coefficient d'amortisеment

Definition:
-